บอกเล่าเรื่องราวความยั่งยืนของคุณและจงเป็นผู้เปลี่ยนเกมนี้!

แสดงให้เห็นว่าคุณผสานความยั่งยืนเข้ากับการทำงานประจำวันของคุณเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน โลก และ Generali ได้อย่างไร

icon select

กรอกแบบฟอร์มและเผยแพร่เรื่องราวของคุณ!

ข้อควรจำ: เนื้อหาทั้งหมดที่พิจารณาว่าไม่เป็นไปตาม จรรยาบรรณของ Generali ซึ่งถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือไม่เหมาะสมจะถูกลบออกจากส่วนกลาง เมื่อการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของคุณเสร็จสมบูรณ์และคุณพอใจกับเนื้อหาแล้ว คุณสามารถเผยแพร่ได้

*Required fields

1. ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากต้องการเลือกหัวข้อที่ถูกต้อง โปรดอ่านคำแนะนำและรายละเอียดทั้งหมดบนหน้านี้

(สูงสุด 50 ตัวอักษร)

(Max 10.000 characters)
you can cut and paste from your file.